Visselblåsning

Vi vill ha en öppen och transparent arbetsplats

Varför visselblåsa?

På Skelleftebygg strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här:
Rapportera

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Skelleftebygg. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av Lindahl Advokatbyrå för att garantera oberoende hantering av ärenden.
Policy visselblåsare

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor, kontakta:
Stefan Brohlin
HR- och verksamhetschef
stefan.brohlin@skelleftebygg.se
Annika Söderberg
HR-koordinator
annika.soderberg@skelleftebygg.se
Kontaktuppgifter
Tel 0910-560 46
info@skelleftebygg.se

Skelleftebygg AB
Brogatan 30, 931 60 Skellefteå

Certifikat & medlemsskap

Anpassning är en av våra styrkor

Vi uppskattade verkligen deras lyhördhet och att de anpassade sitt jobb på bästa sätt för att fungera tillsammans med vår verksamhet som inte fick stanna av. Deras personal kändes nästan som vår egen under ombyggnationen.

Mikael Burlin, Burlin Motor

Skicka in din ansökan