Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss, vi försöker alltid erbjuda det mest miljövänliga alternativet.

Vi bygger en hållbar framtid tillsammans.

Byggindustrin har en stor miljöpåverkan eftersom den förbrukar stora mängder material och energi i sin verksamhet.

Vi på Skelleftebygg ser till att ta vårt ansvar. För att leverera produkter som har minsta möjliga påverkan på vår miljö. Vi strävar efter lösningar som har en låg energiförbrukning och är mer kostnadseffektiv och självklart så miljövänlig som möjligt.

Vi vill erbjuda det mest miljövänliga alternativet

Här på Skelleftebygg baserar vi vår verksamhet på en helhetssyn där vi tar i beaktning såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Utan att tumma på kvaliteten eller funktionaliteten strävar vi alltid mot det mest milövänlilga alternativet.

Skelleftebygg strävar efter att:

Minimera utsläpp och mängden avfall till luft, mark och vatten.
Vi vill hantera kemikalier på ett miljömässigt hållbart sätt
bidra till återvinning och återanvändning av överblivet material.

Även ekonomisk och social hållbarhet är lika högt prioriterade hos oss som att göra ett så litet avtryck på klimat- och miljön som möjligt.

Kontaktuppgifter
Tel 0910-560 46
info@skelleftebygg.se

Skelleftebygg AB
Brogatan 30, 931 60 Skellefteå

Certifikat & medlemsskap

Anpassning är en av våra styrkor

Vi uppskattade verkligen deras lyhördhet och att de anpassade sitt jobb på bästa sätt för att fungera tillsammans med vår verksamhet som inte fick stanna av. Deras personal kändes nästan som vår egen under ombyggnationen.

Mikael Burlin, Burlin Motor

Skicka in din ansökan