Byggentreprenader

Försäkringsbolag, fastighetsbolag, kommuner och landsting, via avtal och avrop.

Vi utför våra uppdrag med driv och engagemang genom hela projektet.

Trygga entreprenader

När du anlitar oss för små och stora entreprenader så tar vi huvudansvaret för både projektering och utförande, vilket gör att du kan känna dig trygg med att vi säkerställer projektet med högsta kvalité i minsta detalj. Vi jobbar noggrant och effektivt för att nå de allra bästa resultaten och vårt mål är naturligtvis att främja en god relation och ett långsiktigt samarbete.

Erfarna projektledare underlättar processen

Vi vill ha en god kontakt med dig genom hela arbetsprocessen. Genom vår långa erfarenhet vet vi betydelsen av detta för att alla entreprenader ska bli så bra som möjligt. Våra erfarna projektledare blir er personliga kontakt hela vägen. Genom en stor lyhördhet och noggrannhet anpassar vi våra entreprenader efter era förutsättningar och behov.

Vi erbjuder tjänster och service där kundanpassningen ligger i fokus.

Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö

Genom att kontinuerligt kartlägga och bedöma arbetsmiljörisker utifrån föreskrifterna som berör vår bransch arbetar vi både aktivt med att förebygga olyckor och ohälsa men också för att främja en sådan god arbetsmiljö som möjligt. Vi iakttar noggrant förändringar i verksamheten och eventuella risker dessa kan medföra.

Samt att vi tar tillvara på förslag och idéer gällande förbättringar av arbetsmiljön, oberoende av varifrån de kommer.
Vi behandlar alltid alla medarbetare lika oavsett kön, sexualitet, ålder, fysiska förutsättningar eller bakgrund.

För att nå vårat mål...

För att nå vårat mål som det bästa byggföretaget i Skellefteå arbetar vi aktivt med våra tre grundpelare – kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Dessa återspeglas också i våra starka band till Skellefteå då vi alltid sätter lokala leverantörer främst för att få hög kvalitet, bra miljöval och säkra produkter.
Kontaktuppgifter
Tel 0910-560 46
info@skelleftebygg.se

Skelleftebygg AB
Brogatan 30, 931 60 Skellefteå

Certifikat & medlemsskap

Anpassning är en av våra styrkor

Vi uppskattade verkligen deras lyhördhet och att de anpassade sitt jobb på bästa sätt för att fungera tillsammans med vår verksamhet som inte fick stanna av. Deras personal kändes nästan som vår egen under ombyggnationen.

Mikael Burlin, Burlin Motor

Skicka in din ansökan