Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vårt mål är att vara det bästa byggföretaget i Skellefteå, för kunder så väl som för vår personal.

Vi förstår och uppfyller kundens förväntningar

Vårt ledningssystem BKMA hjälper oss att arbeta utifrån de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet. Vi strävar ständigt för förbättra och effektivisera vårt arbete så att kunden ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid, med rätt kvalitet och att vår produkt är helt felfri vid övertagandet. Våra medarbetare ges både det ansvar och de befogenheter som krävs för ett naturligt samt ärligt engagemang i arbetet.

Vi lägger också en stor vikt vid att investera i vår personal och ser därav kontinuerligt till att utbilda våra medarbetare. Detta så att det att de och kunden kan kännas sig trygga i att de har all relevant sakkunskap som kan behövas för att göra sitt bästa i jobbet.

Vi minimerar vår miljöpåverkan

För oss är det en självklarhet att se till att vi som företag följer alla de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss gällande vår påverkan på miljön. Vi ser därför till att alltid välja det miljövänligaste alternativet som går och förväntar oss att även de underentreprenörer och leverantörer vi arbetar med ska göra detsamma. Tillsammans med dessa utvecklar vi lösningar för att minska vårt avtryck på miljön.

Vi återvinner och källsorterar vårt material samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett korrekt sätt. Med hjälp av noggrann planering och god kommunikation håller vi företagets transporter och resor till ett minimum. Vi utvecklar ständigt våra digitala hjälpmedel och därmed minskar vi användandet av fysiska dokument.

Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö

Genom att kontinuerligt kartlägga och bedöma arbetsmiljörisker utifrån föreskrifterna som berör vår bransch arbetar vi både aktivt med att förebygga olyckor och ohälsa men också för att främja en sådan god arbetsmiljö som möjligt. Vi iakttar noggrant förändringar i verksamheten och eventuella risker dessa kan medföra.

Samt att vi tar tillvara på förslag och idéer gällande förbättringar av arbetsmiljön, oberoende av varifrån de kommer.
Vi behandlar alltid alla medarbetare lika oavsett kön, sexualitet, ålder, fysiska förutsättningar eller bakgrund.

För att nå vårat mål...

För att nå vårat mål som det bästa byggföretaget i Skellefteå arbetar vi aktivt med våra tre grundpelare – kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Dessa återspeglas också i våra starka band till Skellefteå då vi alltid sätter lokala leverantörer främst för att få hög kvalitet, bra miljöval och säkra produkter.
Kontaktuppgifter
Tel 0910-560 46
info@skelleftebygg.se

Skelleftebygg AB
Brogatan 30, 931 60 Skellefteå

Certifikat & medlemsskap

Anpassning är en av våra styrkor

Vi uppskattade verkligen deras lyhördhet och att de anpassade sitt jobb på bästa sätt för att fungera tillsammans med vår verksamhet som inte fick stanna av. Deras personal kändes nästan som vår egen under ombyggnationen.

Mikael Burlin, Burlin Motor

Skicka in din ansökan