Om Skelleftebygg2019-01-23T06:49:56+01:00

Mini-Bygg AB grundas

1978, för 41 år sedan, grundades Mini-Bygg AB av Gunder Gustavsson.
Redan då med visionen att skapa ”byggserviceföretaget i centrum” som skulle åta sig små och stora bygguppdrag inom Skellefteå-trakten för företag och privatpersoner. Allt från enklare byggprojekt och ombyggnationer till försäkringsskador. Affärsidén visade sig fungera bra och under 25 år så fortsatte man entusiastiskt att hjälpa de bygg- och renoveringssugna Skellefteåborna.

Stark tillväxt

Vid 25-årsjubileet så slutade Gunder Gustavsson och delägaren Mattias Lundström,  som då arbetat 14 år i företaget, tog över hela bolaget. Med ett fortsatt starkt fokus på engagemang och att göra kunderna riktigt nöjda så har tillväxten tagit fart ordentligt. Man har tiodubblat antalet anställda från när Mattias började och idag är man ett av Skellefteås största och mest lönsamma byggföretag.

De blå arbetsbilarna från Mini-Bygg blev en allt vanligare syn på stan och har knappast undgått någon Skelleftebo.

Minibygg blir Skelleftebygg

Under 2016 togs ytterligare ett viktigt steg. Genom förvärvandet av byggföretaget Skellefteå Bygg AB så ökade man i en handvändning sin storlek med ytterligare ca trettio procent. Idag är man, med sina runt 1 000 genomförda byggprojekt årligen, förmodligen Skellefteås mest anlitade byggföretag.
I samband med uppköpet så passade man också på att byta namn till Skelleftebygg.

Med tanke på att man är ett av företagen som genomför flest byggprojekt på årsbasis i Skellefteregionen så kan inte det nya namnet Skelleftebygg bli mer träffande.

En ljus framtid

Med fortsatt fokus på ROT-sektorn samt nyproduktion av villor och mindre industrifastigheter så ser framtiden ljus ut. Ett gott rykte, en stark ekonomi, engagerade medarbetare och inte minst en stor och kraftfull organisation innebär att Skelleftebygg är ett byggföretag att räkna med, både vid små och stora byggprojekt.